Lāuksnas deinā.

Raggas 6 dēinan pabilāi per “Lāuksnas dēinan”, “Krikstans”, “Trins Kunnegans”, “Trins Kaūkans”, kaddan astronōmikskai wanginna si Zēimas Sāulisstalīsnas kēsms. Pa Lāuksnas dēinan jāu pa biskin mazīngi endirītun, kāi swāikstan (dēinas ilgan) pagaūnnja aūgtwei. Skaitātun tālis