Pussizeimā

Pussizeimā ast kaddan Saūli enēit en Zirgas (Undennjas) zentlan

 

Ezze raggas 25 dēinai ērgi  wassarinas 2 d. tradīciskai swentina Pussizeiman. Sta ast kērdasetrapan, kaddan Saūli enēit en Undennjas (Zirgas) zentlan zūrgi raggas 21 d. be ast stwen ērgi wassarinas 19 d.  Be Mēniks aūga ezze nawwibei ērgi pilnibin.

 2023 metāi.

Pussizeimā pa Mēnikas deīktu en dāngu (Mālds Mēniks en Zirgu) ast zūrgi 2023 m. raggas 24 d.

Be zūrgi wassarinas 21 d. ast kombinācija: Mālds Mēniks be Saūli ast en Zirgu. Prei Saūlin jāu būlai Saturns en Undas Zirgu – tenesmu sta turīlai padīngtwei.

Tēt dīgi zentlans dirēimai en wassrinas 11 d. kaddan Rāhu praēit Saūlis pintin.

2023 m. Mēniks en Zirgu en 2023 m. raggas 24 d. – “Māldas zirgas Krikstai”
Mālds Mēniks be Saūli ast en Zirgu en 2023 m. wassarinas 21 d.

2022 metāi

Sta ast kērdasetrapan, kaddan Saūli enēit en Undennjas (Zirgas) zentlan zūrgi raggas 21 d. be ast stwen ērgi wassarinas 19 d.  Be Mēniks aūga ezze nawwibei ērgi pilnibin, s.a. šin mettan (2022 m.) astronōmiska pussizeimā ast zūrgi wassarinas 3-4 d.

Pussizeimā ast dīgi seitā sen swentikans, kawīdai ast bilitāi “Māldas zirgas Krikstai”, kaddan pirms rags tīnka en dāngu zūrgi pussizeiman. Astronōmiskai sta ast kēsms, kaddan māldas mēnikas rags enēit en Zirgas (Undennjas) lauksteīnan.

Mēnikas rags tiklai en ZirguUndennju zūrgi wassarinas 3-4 d.

2021 m. wassarinas 3 d. Mēnikas rags tiklai en Zirgu

Kāigi bilāi di, en pussizeiman tlākis ebwartinna si en kittan grawwan. Wābzdus lēzja iz urwan be ik wīda saūlin be swāise tīmenin, enlēzja etwārtai en urwan be lānza na stan subban grawwan – staddan zeimā wīrst būwusi dabber ilgā. Ik ast upjāinan, wābzdus neikaūja pa meddjan, enlēzja etwārtai en urwan be lānza na kittan grawwan. Staddan zeimā ni būlai ilgā.

Buttai prawerru etbaudīntun angzdrjans be dātun tenēimans ēdjan, nadirīntjai kīrsa zentlans. Kāigi bilāi di, Angzdrjas Kunnegs wīrst en Māldan Zirgan – tēt Saūli enēit en Zirgas zentlan. Sta ast Wirsnā, arwis pawarts prei Wassaras pagaūsenjan.

Wābzdus izlēzja iz urwan.

2021 metāi

En 2021 m. sta bēi en wassarinas 13 d.

2021 m. wassarinas 13 d. Mēnikas rags tiklai en Zirgu