Sīmōns Dāks

1605 m. līpas 29 d. gimma Sīmōns Dāks (miksiskai Simon Dach) en Mēmelei, prūsisks pōets. S. Dākas tāws (dīgi Sīmōns) bēi Mēmelis līgas talki, bilīwuns miksiskai, leītawiskai, kursiskai be pōliskai. Sīmōnas brāti Jōns dēlawuns dīgi per Mēmelas līgas leītawiskas billas talkin. Skaitātun tālis

Ēdwins Perkūns

1861 m. zallawas 23 d. gimma Ēdwins Perkūns (miksiskai Edwin Perkuhn) en Lizettawai, prei Seīlawas pelkin (Nātanga), prūsisks kunsteniks. Tāns bēi waīsts kāigi “braīdjan kunsteniks”. Tenesse prūsiskai pirzdaunikai Perkūnai perjāja en 19 mts. iz Bartan – tenēi buwinna en Bartai sirzdau Bartanstaban be Rāistanpilin – en būrwalku Hartels (?Kārtels), kawīdan Perkūnan seimī turēi ezze 1345 m.. Skaitātun tālis