Ērnsts Šāumans, kunsteniks iz Warnikkans, iz legēndiskan Sembas krāntas kāiman.

Jajikkai na plūjakrakstan, 1931 m.

En 1890 m. wassarinas 7 d. gimma Ērnsts Šāumans (miksiskai Ernst Schaumann) en Kunnegsgarbu, “stēisan zirgan kunsteniks”.

Zūrgi 1908 m. pagaūwuns stidītwei en Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai, tālis studīwuns en Berlīnu.

Tāns pa swāise kwāitan immuns delīkan en pirmai (tēt dīgi en āntrai) swētas karjaūsnai kāigi karrjas kunsteniks.

Tāns etteikāwuns Lōwjas Kōrintas bīldjan en Tapjawas kīrkei.

Pa 1920 m. tāns zēiduns buttan en Warnikkamans, be turēi nidebīkan zirgeīnan, glaubāwuns zirgans. Buwinnuns stwen be en Kunnegsgarbu ērgi 1948 m.

Tenesse tāws dīgi bēi Ērnsts Šāumans (Wāraisis), be dīgi kunsteniks. Tenesse dukti Ildegārda Grūbe-Lōja dīgi bēi kunsteniki.

Prei wutrjan, 1919 m.
Zirgāi pāsja si prei Trakēnans, 1936 m.
Daggas bētan
Sunnis en krēslu
Mērgas prei kalēndiskan adlin, 1928 m.
Zānsjas, 1919 m.
Rīkards Štrāuss en Kunnegsgarbu, 1927 m.