Lōwis Kōrints

Lōwis Kōrints, subapōrtretan sen skelettan, 1896

1858 m. līpas 21 d. gimma Lōwis Kōrints (miksiskai Lovis Corinth), waīsts prūsisks kunsteniks, en Tapjawai. Impresiōnists, dīgi ekspresiōnists. Tenesse prūsisks emmens mazīlai būtwei iz werban kurtun: Kurīnts, “stas kas kurrja”, anga Kārints, kāigi tāns subs iztarēi swāise emnin, sen ilgan ā, bilīntjai dialektiskai.

L. Kōrintas buttan en Tapjawai, zēistan en 1825 m., auīmtan en 2013 m.

L. Kōrintas buttan en Tapjawai pastāi naikīntan be teinū zēistan iz nawwan, auīmtan en 2020 m. sēmenjas 30 d.

L. Kōrintas buttan pastāi wangīntan be en 2021 m. zallawas 22 d. stwi audāi si pirms plenērs
Pawīda en L. Kōrintas buttan ezze tiltu kīrsa Prēigaran.
L. Kōrintas māsas buttan en Kunnegsgarbas Knīpawu, en kawīdsmu tāns buwinna en 1866—1873, makināntjai si en Knīpawas gimnāziju.

En 1876 m. tāns praskīja iz Tapjawan en Kunnegsgarban makīntin si en Kunnegsgarbas Kunstas akademījai ērgi 1880 m. Panzdau aujāja en Mikskātautan.

Be en 1888 m. etwartinna si en Kunnegsgarban. Tāns bēi aīns iz pirmans kunstenikans iz Niddas Kunstas Kolōnijan.

Niddas kapurna, 1893 m.

Mazīngi palīgintun L. Korintas Niddas kapurnan sen D. Staššus Niddas kapurnan.

////

Meddjan, 1896 m.

Meddjan, 1893 m.


L. Kōrintas deznimai glaubāi swāise gennan be tenesse “realizms” deznimai praēit en ka nika nireālan. Kāigi tāns subs bilāi: “Arwi kunsta ast stawīda, kawīda dēlai sen nireāliskan/niarwiskan”.

Lōwis Kōrints, subapōrtretan sen mērgan, 1902 m.

Lōwis Kōrints, subapōrtretan sen nāgan rīkisnan

Kunsteniks be tenesse seimī, 1909 m.


Mērgiskan


Migantī mergā

Paradīzan, 1912 m.

Marsas ēnrankis (Wenēras spīgelis), 1910 m.


Bakchanālija

Ebraudāsna

Kunstenikas Rumpfas seimī


I. Kānts, 1916 m.

Lōwis Kōrints pra S. Kāuwerjan, pamīntlan en Kunnegsgarbu, etteikātan en 2020 m.