Ebkaīlinimai en Kalēndans be Nawwan Mettan

Stan māgiskan kēsman, mes kwaitēimai jūmans tūls māgiskans be prūsiskans pawīstins; turriti deiwūtans Kalāndans be nawwan mettan. Wissan ka jūs kwaitīlai mazzi jāu dīwai preipaltwei, swarewīngi ēitwei ni sen jāu waīstans pintins, adder teikātun swāise pintin.
Kittan mettan mes tēt dīgi kwaitēimai turītun tūls prūsiskans pawīstins stwi, be tālis kwaitēimai peisātun ezze prūsans be tenēisan gīwatan. Druwēimai, kāi nawwai zmānes wīrst pergūbusis be tēt dīgi erlaikālai nūse billan be kultūrin.

Deiwūtiskan kēsman!

Ezze zmāninsnan stēisan āngin

Desimtā palazīnsna

Ezze zmāninsnan stēisan āngin

Ēnturs

1. Zmāninsnas stēisan āngin pertiksnā.
2. Kāigi prūsai swentinna āngzdrjans.
3. Swentinsnas widāi.
4. Sta ast swajīngjan dīgi leītawjamans.
5. Delli gērbsenjai ezze stan.
6. Kasse paggan āngis pastānja tēt zmānintan?
7. Stēisan āngin sklaitawīdai zmāninsnas wīdai.
8. Stēisan āngin kaimalukisnā.
9. Ezze āngins sen raggans be krōnins.

§1. Ānkstais wārai prūsai laikāi aulemtans āngins per swentans be sklāitewingjai zmānina tennans, kāigi grēkai be rōminai, egiptīnai be īndai, be kitāi; adder stawīda blānda tikka, turri būtwei, stesse paggan: beggi Šaitāns enkaitinnwuns Ēwan turrintjai āngis wīdan, … Skaitātun tālis

En Kunnegsgarbas lastādijai aupaltan 14 mts. buttan

Tīgelisks tals sen pelannan be kannawin

K. Skworcōwas wedāntjai, en 2013 m. daggan be assanin, ēit archeolōgiskai kapsenjai en Kunnegsgarbas lastādijai. Stwi aupaltan 14 mettasimtas buttan. Buttas zeidāi ast iz sakstans. En buttas sirdu ast deīktan, grīnstan sen tīgelins. Gadāi di, kāi stwi bēi stabnī anga pelanna. Šandēinan sta perwaidinna si ikāigi deīktan per apperans. Dabber ast kittan deīktan per dēlasnan sen pannu – stwen mazīlai būtwei kammins. Buttas ljūdis turēi līkutan dēlawan en swāise buttu, kwei tāns dēlawuns sen gelzan. Aupaltas dīgi gelzas … Skaitātun tālis