Ebkaīlinimai en Kalēndans be Nawwan Mettan

Stan māgiskan kēsman, mes kwaitēimai jūmans tūls māgiskans be prūsiskans pawīstins; turriti deiwūtans Kalāndans be nawwan mettan. Wissan ka jūs kwaitīlai mazzi jāu dīwai preipaltwei, swarewīngi ēitwei ni sen jāu waīstans pintins, adder teikātun swāise pintin.
Kittan mettan mes tēt dīgi kwaitēimai turītun tūls prūsiskans pawīstins stwi, be tālis kwaitēimai peisātun ezze prūsans be tenēisan gīwatan. Druwēimai, kāi nawwai zmānes wīrst pergūbusis be tēt dīgi erlaikālai nūse billan be kultūrin.

Deiwūtiskan kēsman!

atvir

Sklaitīnsna: Nawwiniskai