Prūsiskai zmāneniskai emnes

Izbandāwingi stēisan prūsiskan zmāneniskan emnin nadasnā

 

wīrisks emmens                       gennisks emmens
A

 

ab-

Abdāngs                                  Abdānga

 

agn-

Agnis                                       Agni

Agnītis

 

āin-/aīn-

Āinis

Āiniks

Aīnawālds

 

āir-

Āiris                                        Āiri

 

aīst-

Aīstis                                       Aīsti

Aīstiks

 

āit-

Āits                                          Āitā

Āitiks

 

āiw-

Aiwuks

Āiws                                        Āiwa

 

ak-

Akkistars

Aktals

Akuttis                                    Akutti

 

alb-

Albis                                        Alba

Albiks

 

ald-

Aldeguds

Aldewiss

Aldis                                        Aldi

 

ālg-

Ālgams

Ālgards

Algaūdis

Ālgis                                        Ālgi

Algītis

Alguttis                                   Algutti

 

ālk-

Ālks                                         Ālkā

Alkamennis                                       Alkamenni

Alkītis

 

all-

Alliks

Alimmans                                Alimmana

Allis                                         Alli

Alīts                                           Alītā

Aluks

Alwārmis                                 Alwārmi

Alwārmija

Ālwids                                     Alwīda

 

alm- 

Almiks

Almis                                       Alma

 

aln- 

Alnis                                        Alnā

Alnuks

 

ālp-

Ālps                                         Ālpa

 

als-

Alsebuts

Alsaūts

Alsis

Alsūns                                     Alsūni

Alsuttis

Alsuks

 

andr- 

Andriks

Andris

 

āngr- 

Angrāts

Āngris

Angrūns

 

ānk-

Ānkars

 

an-

Anniks                                     Annika

Annis

Aneīda

Anuks

Anullis

 

āns-

Ānsis

Ansuttis

 

ant-

Antaws

Antiks

Antims

Ants

 

āpu- 

Āps (u-stibban kāigi dāngs)     Apī

Apullis                  … Skaitātun tālis