Wijōlikas gārbs: giwē na kapurnan

Wijōlikas gārbs: kāigi sta bēi ānkstais – pāustan meddjan be kapurna kaptā en sowētiskans kērdans.

Pastippan zēiman na wāran Wijōlikas garban (na kawīdan tēnti aūga meddjan) en Kunnegsgarbu kliptinai ēit ainuntkawīdai kapsenjai be kitāi delāi. Stwen dēlai brendī tekniki. Be nika ni bēi waīstan ka audāst si. Tēr niwārai pagaūwa si karwaūkai en awīzimans – ikāigi ainunts nilegālai kāupuns meddjan stwen en Kunnegsgarbas cēntru be kwaitēi āupausintun meddjan be zēistun elītiskans buttans.

Karwaūku erlāngus, pastāi waistā naujā informācija ikāigi meddjan ni wīrst āupausinus, adder tēr … Skaitātun tālis

Pakarwjas walinsnā

Pakarwjas walinsnā

Pirzdau 754 mettans, Raggas 22d., 1261 m., nātangjai pastāi wēstan pra Ērkan Māntan izlīmi ōrdenas wāldwikans en wālinsnai prei kāiman Pakarwjan. Pakarwjas warē, warewīngi ebwarē!
Ebkaīlinimai!

En Kunnegsgarbu grudda “Berlīnas” tiltan

 2015 m. raggas 13 d. en Kunnegsgarbu grudda wāran “Berlīnas” tiltan, sēntjan kīrsa Prēigaras appin, en Kunnegsgarbas deinammans. Tētet, 6 zmānes sen teknikin krūwa ezze 15 m. aūktu: 4 aulaūwusis, 2 eizwintāi. Stāi dēlinikai bandāi āupausintun wāran tiltan.

Tiltan pastāi zeistān en 1938 m. be en 1945 m. pastāi spragīntan. En 1963 m. delīkiskai etteikātan. Tēnti pastānja planītan zēistun nawwan tiltan na stan subban deīktan.

Wāran “Berlīnas” tiltan, tēt dīgi “Berlīnas” pints en nawwans kērdans bēi retawīngi deīktan sēitan sen mīstiskans gērbans. Semāntiki: deināi be chtōnisks līnkis (pints … Skaitātun tālis