Pakarwjas walinsnā

Pirzdau 754 mettans, Raggas 22d., 1261 m., nātangjai pastāi wēstan pra Ērkan Māntan izlīmi ōrdenas wāldwikans en wālinsnai prei kāiman Pakarwjan. Pakarwjas warē, warewīngi ebwarē!
Ebkaīlinimai!

Pakarwjas walinsnā