Ljūdwiks Rēza

Ljūdwiks Rēza. Pamīntlan en Kunnegsgarbu.


En 1776 m. raggas 9 d. gimma Ljūdwiks Rēza (miksiskai Ludwig Rhesa) en Karwāitjan kāimu, en Kursjan kāpamans, pōets, folklōrists, filolōgs, preddikeris.

En 1782 m. tenesse tāwu aulaūwusjasmu, Ljūdwiks buwinna prei Nagljan kāiman (Kāpas) prei zukenīkan.

En 1782 – 1783 m. tans buwinna prei Rusītjan pōstis stāncijas waldītajan.

En 1785 m. aujāja en kittan marrjas krāntan – en Kaukēnans prei māteris sestras wīran Dawīdan Wittichan.

En 1791 – 1794 m. perjāja en Kunnegsgarban. Makinna si en Līpenikas latīniskai skūlei. Buwinna en Līpenikas azīlu.

En 1795–1799 m. en Kunnegsgarbas uniwersitātei studīwuns teolōgiją, āntikis be ōrientālans billans, filozōfijąn, istōrijąn, retōrikin.

En 1800–1816 m. dēlai kāigi karrisks preddikeris en Kunnegsgarbas Prīdriksburgai.

En 1809 m. pastāi per Kunnegsgarbas uniwersitātis leītawiskas billas Semināras inspektōran.

En 1809 m. perlazinna swāise pōezijas lāiskas Pratenna anga Prūsiskas amziskas grēmas („Prutena oder Preussische Volkslieder“) I delīkan.

En 1818 m. perlazinna K. Dōnelaitjas “Metaskērdans”.

En 1819 m. pastāi per filozōfijas doktōran.

En 1825 m. perlazinna swāise pōezijas lāiskas Pratenna anga Prūsiskas amziskas grēmas („Prutena oder Preussische Volkslieder“) II delīkan.

En 1825 m. perlazinna prūsiskai-leītawiskans amziskans grēmans („Dainos, oder Littauische Volkslieder“).

En 1828 m. teolōgijas profesōrs be dekāns.

En 1840 m. aulaūwuns en Kunnegsgarbu.

SEMBAS ZUKKAUNIKAS GRĒMA

En gintarāinas jūrjas krāntu
Stalāi stwi majjan wāran buttan,
Men ginna ezze dēinas saūlis kāitu
Be graudīntjai māim en naktis kāukai.

Ankstāinas Āustrai wis zarāntjai
As māukja swajjan wāran keppun
Be kāimu dabber wis migāntjai
En Dēiwas undans brjaūnja laīwan...

L. Rēza. Pratenna (Prutena). Kunnegsgarbs, 1809

Pamīntlan L. Rēzai en Karwāitjamans, kwei tāns gimma.


Pamīntlan L. Rēzai en Pērwalkai.


Pamīntlan Rēzai en Preīlai


LRT tengīnsna ezze L. Rēzan