Krikstjāns Dōnelaitis

Krikstjāns Dōnelaitis


En 1714 m. raggas 1 d. gimma Krikstjāns Dōnelaitis (Kristijonas Donelaitis, Christian Donaleitis, Christian Donalitius) en Lazdinēljan kāimu, pōets.

En 1732 m. makinna si en Kunnegsgarbas katedrālis skūlei.

En 1736 – 1740 m. studīja si en Kunnegsgarbas uniwersitātis teulōgijas fakiltātei.

En 1740 m. tāns jāt en Stalappin, dēlai en skūlei be en kīrkei.

En 1742 m. tāns pastāi per Stalappis skūlis rektōran.

En 1743 m. jāt en Talminkāiman, en kawīdsmu tāns dēlawuns ērgi swāise gallan.

En 1757 m. tāns buwinna trins sawaītins en Ramīntas graūdenimans.

Zūrgi 1765 – 1775 m. tāns bēi peisāwuns pōeman “Metaskērdans”, kawīdan tēr en 1818 m. perlazinna Ljūdwiks Rēza.

Jāu saulīka etkūmps etskīwusi swētan baudinna
Bē saltas zēimas pastangans graūdintjai glaudāi si.
Stāi pasallai sen laddans jāu pagaūwa engēibtwei,
Ēn nika spāinawints snāigs wiskwēi jau ast wīrtuns.
Lazdinēljan kāims en 19 mts.


Lazdinēljan kāims en 20 mts.


Lazdinēljai teinū


Talminkāims


Raggas 1 d. en Mēmelei prei Dōnelaitjas pamīntlan.