2021 Mettas Kalēndars

2021 m. – 1500 Rāmawas mettans!

En 2021 m. ast 1500 Rāmawas be Prūsas gruntinsnas mettans!

Pa Grunnwas krōnikin Rāmawa pastāi zeistā en 521 mettan. Tēt dīgi en 521 m. Pratennis pastāi per pirman Kriwwjan. Be Aīsta (aīstjan tautā) pastāi per Prūsan. Pratennis izpilnina drūwjas refōrmin – teinū trīs galwas deiwāi bei Patals, Patrīmps, Perkūns.

Astrolōgiskan 2021 mettas simbōlan ast plaūdan, pillan. Ik 2020 mettas simbōlan bēi timran undan, timrā nakts, timmars bebrus, kwei eraīns palikka en swāise sallai, sta en 2021 m. undan erlāngja si be jāu prawerīlai turītun simbōliskan laīwan per šīn mettan, kāi būlai mazīngi ni auskēnstwei.

2021 Mettas Kalēndars:

RAGS (1 – pirms mēnss)

raggas 6 d. Lāuksnas deinā

raggas 13 d. nawwibi

raggas 15-16 d. pirms Mēnikas rags. Krikstai

raggas 22 Pakarwjas walinsnā

raggas 25 – wassarinas 2 d. Pussizeimā

raggas 28 d. pilnibi

WASSARINS (2 – āntars mēnss)

wassarinas 2 d. Wētras deinā. Perkūnas deinā

wassarinas 5 d. Gabbitas deinā

wassarinas 11 d. nawwibi

wasarinas 13 – 14 d. Āntars Mēnikas rags. Raguttis

wassarinas 8-21 d. Mettelan

wassarinas 17 d. Rūdawas walinsnā (1370)

wassarinas 27 d. pilnibi

PĀLIS (3 – tīrts mēnss)

pāljas 13 d. nawwibi

pāljas 13 – 16 d. wassaras enwakīsna

pāljas 20 d. Wassaras Līgjas

pāljas 28 d. pilnibi

SAKKIS (4 – ketwirts mēnss)

sakkjas 4 d. Welideinā

sakkjas 12 d. nawwibi

sakkjas 13 – 14 d. Weddiskan Nawwan mettan

sakkjas 23 d. Pergrubris

sakkjas 27 d. pilnibi

ZALLAWS (5 – pēnkts mēnss)

zallawas 11 d. nawwibi

zallawas 26 d. pilnibi. Mēnikas timran. Berzeniks

SĒMENIS (6 – usts mēnss)

sēmenjas 10 d. nawwibi. Saūlis timran

sēmenjas 21-23 d. Krēss. Kaupāli. Daggas Sāulisstalisnā

sēmenjas 24 d. pilnibi

LĪPA (7 – septms mēnss)

līpas 10 d. nawwibi

līpas 13 d. Durbis walinsnā (1236 m.)

līpas 24 d. pilnibi

DAGGIS (8 – asms mēnss)

daggjas 8 d. nawwibi

daggjas 22 d. pilnibi

SILLINS (9 – newīnts mēnss)

sillinas 7 d. nawwibi

sillinas 20 d. Debā Prūsiska Senskisnā (1260 m.)

sillinas 20 d. pilnibi

sillinas 22 d. Assanis Līgjas. Baltiskas Peraīninsnas deinā

SPALLINS (10 – desīmts mēnss)

spallinas 6 d. nawwibi

spallinas 10-15 d. Kurka

spallinas 20 d. pilnibi

LAPKRŪTIS (11 – ainadesīmts mēnss)

lapkrūtjas 1 – 2 d. Welinnis

lapkrūtjas 4 d. nawwibi

lapkrūtjas 19 d. pilnibi. Mēnikas timran

lapkrūtjas 23 d. Zukenīkan deinā

SALLAWS (12 – dwainadesīmts mēnss)

sallawas 4 d. nawwibi. Saūlis timran

sallawas 6 d. Zirgas deinā (zirgan deinā), Aswinnis

sallawas 19 d. pilnibi

sallawas 21 – 24 d. Kalēndas. Zēimas Sāulisstalisnā