Assanis Līgjas. Kurka

Assanis līgjas en Gīntaras lankai, Kursjan Kāpas


En sillinas 21-23 d. audāst si Assanis Līgjas. Sta ast Praēisenis iz daggan en zēiman. Dabbas Wirsnā. Deinā be nakts pastānja līgjas. Be pa sillinas 26 d. nakts pagaūnja aūgtwei. Mes enēimai en Timras be Tusnas Swētan. Assanis Līgjas ast dāngus Swarstis. Saūli enēit en Swarstin lauksneīnan. Tēt dīgi sta ast kēsms, kaddan wīdimai Līguswaran en dabbai – ast neggi per timran, neggi per lāukan; neggi per saltan, neggi per garrawan; niggi per tusnan, neggi per kalsīwingiskan. Wissan ast enbalansītan. Sēntjai en šismu Mettas Skrittas punktu, mes asmai spārts taūwu prei nūsan ēntrewingin Rāmawan. Pippeljai auskrāida en Dāusans. Āngis auēit en stabbans. Lapāi krūja.

Ezze Assanis Līgjan dēinai pagaūnja si Kurkas kēsms. En pagaūsenju sta bēi galwas dēiwibi – kurws (mazzi būtwei, tāurs), ragīngis anga klenti. Ragāins Mēniks. Ragāins dēiws anga dēiwi anga dēiwibi, seitā sen Mēnikas spārtiskan be Mēnikas ciklan.  Kurkas swentikai mazīlai pagaūtun si pa Assanis Līgjans, kaddan perēit nawwibi – ezze nawwibei ērgi pilnibin. Be swarewīngi Mēnikas fāzi ast pirzdau-pilnibi, Kurkas sirdan, enbalansīts Kurkas aspekts: dwāi Kurkas ragāi – kēsms kaddan kīrsns rags ast līgus gailasmu raggu. En 2020 m. sta būlai en spallinas 24 d. (nawwibi ast spallinas 16 d. be pilnibi – spallinas 31 d.).

Pirzdau-pilnibi

Assanis Līgjas. Kurka kurkais kurka.

Wēlais Kurka wīrta en kurkan – panzdaumanins arrjans en laūku, kwei kleppa si āustas be gīwatas astis.

Zmānes jāu senrīnkusis āpinjans (kamelljans), kaddegan wāgans be gattawina pīwan. Be apperaui pekkus pāran, deznimai wazukkan be wāzin. En tēntiskan kērdan mes apperawimai simbōliskai: degginimai salmiskans figūrins.

Assanis Līgjas. Degga salmiska skulptūri Wazukkai en Gīntaras lankai, Kursjan Kāpas

Assanis Līgjas. Degga salmiska skulptūri en Gīntaras lankai, Kursjan Kāpas

Assanis Līgjas en Drāwernai. Wazuks.


2015 m. sillinas 22 d. degga skulptūris en Gīntaras lankai.


2017 m. sillinas 22 d. Gīntaras langa, degga skulptūri “Aulaūwusjas kāpas”

2020 m. sillinas 22 d.: skulptūris en Gīntaras lankai, tēman “Lauksteīnai”:

https://www.facebook.com/kursiu.parkas/videos/2415269248779233

////

Tēt dīgi en sillanas 22 d. ast Baltiskas Peraīninsnas deinā.

Baltiskas Peraīninsnas deinā en Sēlai.


En Assanis Līgjans swāikstas prōjekcijas sen baltiskans zentlans lānza na Kērnawis pilligarban:

Assanis Līgjas en Wilnei, 2021 m.