Debā prūsiska senskisnā, 1260 – 1274 m.

Ērks Mānts be prūsiska senskisnā

1260 m. sillinas 20 d., bētai, pagaūwa si Debā prūsiska senskisnā, audāwusi si ērgi 1274 m. Entikriskai en stan dēinan – en 1260 m. sillinas 20 d. ni audāi si niainā walinsnā, adder pa Pēterjan Dusburgīnan prūsiskai wedikāi senrīnkusis karjawāitjan be prettusis emprīkistalītwei prīki ōrdenas wāldwikans. Prūsiskai wedikāi bēi:

Ērks Mānts, Nātanga

Glānds, Semba

Glābis, Wārmi

Aūktums, Paguddi

Dīwans Tlākis, Barta

be panzdau tēt dīgi bēi kitāi wedikāi:

Līnks, Paguddi

Skōmants, Sūdawa

Pakarwjas walinsnā

Pirmā debīka walinsnā audāi si en 1261 m. raggas 22d. prei Pakarwjan, kwei prūsai ebwarīwusis wāldwikans.

Pa legēndan en 1273 m. zuwwa Ērks Mānts be Glābis.

“Ērks Mānts. Iz Nātangan. Karjawediks stesses prūsiskas senskīsnas prīki teutōnans (1260-1274). Pastāi ergalīnts stwi na Mantagārban en 1273 mettu”.


Ērks Mānts

Ērks Mānts. Nātanga

Dīwans Tlākis. Barta


Glābis. Wārmi