Debā prūsiska senskisnā, 1260 – 1274 m.

1260 m. sillinas 20 d., bētai, pagaūwa si Debā prūsiska senskisnā, audāwusi si ērgi 1274 m. Entikriskai en stan dēinan – en 1260 m. sillinas 20 d. ni audāi si niainā walinsnā, adder pa Pēterjan Dusburgīnan prūsiskai wedikāi senrīnkusis karjawāitjan be prettusis emprīkistalītwei prīki ōrdenas wāldwikans. Prūsiskai wedikāi bēi: Ērks Mānts, Nātanga… Skaitātun tālis

Pakarwjas walinsnā. Giwā minisnā ezze Ērkun Māntan.

Pakarwjas walinsnā: Pakarwjas warē, warewīngi Ebwarē!

En 1261 m. raggas 22 d. audāi si Pakarwjas walinsnā. Prūsai sen Ērkun Māntan ebwarīwusis miksjans en Nātangai, prei Pakarwjas kāiman. Stesse paggan Debā Prūsiska Senskisnā spārtinusi si pa Pakarwjas wālinsnan, be wērau ērgi 1274 mettan.

En 2016 m. raggas 23 d. Undinawas (Brandenburgas) pillis etteikāsnas fōnds (swentintjai Undinawas pillis 755 m. gruntinsnan), en Pakarwjas wālinsnas laūku, statinna dēlin sen nōpeisan, kāi en stesmu deīktu wīrstats statīntan Ērkus Māntas pamīntlan (stabs sen nōpeisan). Adder stan pamīntlan ni pastāi statīntan ērgi teinū. … Skaitātun tālis