Debā prūsiska senskisnā, 1260 – 1274 m.

1260 m. sillinas 20 d., bētai, pagaūwa si Debā prūsiska senskisnā, audāwusi si ērgi 1274 m. Entikriskai en stan dēinan – en 1260 m. sillinas 20 d. ni audāi si niainā walinsnā, adder pa Pēterjan Dusburgīnan prūsiskai wedikāi senrīnkusis karjawāitjan be prettusis emprīkistalītwei prīki ōrdenas wāldwikans. Prūsiskai wedikāi bēi: Ērks Mānts, Nātanga… Skaitātun tālis