Lāuksnas deinā.

Oriōnas sawīnzli be trīs skrīzjai en Lāuksnas dēinan.


Raggas 6 dēinan pabilāi per “Lāuksnas dēinan”, “Krikstans”, “Trins Kunnegans”, “Trins Kaūkans”, kaddan astronōmikskai wanginna si Zēimas Sāulisstalīsnas kēsms. Pa Lāuksnas dēinan jāu pa biskin mazīngi endirītun, kāi swāikstan (dēinas ilgan) pagaūnnja aūgtwei.

Lāuksnas deinā ast panzdauma (dwainadesimtā) Kalēndan kērdasetrapas deinā. Kalēndiskan kērdasetrapan ast 12 dēinas – “Swentai betāi”, “Kreiwāi betāi”, “Kaūkas betāi”.

En stan kalēndiskan kērdasetrapan tris Oriōnas lauksnas tēnka akrāts en deinammans. En Lāuksnas dēinan glaubāimai trins Oriōnas skrīzjans +++.

Oriōnas sawīnzli ast bilitā sōmiskai Kalevan miekka „Kallewas kalabijjan“.

Lauksnā Sīriuss Kalevantähti „Kallewas lauksnā“.

Daddas pintis deiktāi kwei ast ukatūls lāuksnas ast bilitāi per Kalevan porras „Kallewas treppi“.

Mirklīni (mēldi sklāit gērdan) – „Kallewas pannu“.

Oriōns – Kaūks


Trīs Kaūkai – Oriōnai. Stāntawa, Semba.


En raggas 6 d. pirmā Oriōnas sawīnzlis lauksnā Mīntaka tēnka AKRĀTS en deinammans.
20 minūtins wēlais mes jāu wīdimai wissans trins Oriōnas sawīnzlis lāuksnans – Ālnitakan, Ālnilaman be Mīntakan.
Oriōnas lāuksnas
Oriōnas lāuksnas
Oriōnas lāuksnas