Ērnsts Wīcherts, prūsisks peisātajs

1887 m. zallawas 18 d. gimma Ērnsts Wīcherts (miksiskai Ernst Wiechert), prūsisks peisātajs be pōets. Tāns gimma en kāimu prei Sēinitan, Galindas Bartas arāiks. 1898 – 1930 m. Wīcherts buwinna en Kunnegsgarbu – ezze 1919 ērgi 1929 tāns buwinna en Ūbamans, en Hagenas gatwei 21, panzdau 1929-1930 m. praskīja en Merūnans.

Wīchertas tāws bēi kunnegas medjapekātajs. Per Wīchertan meddjan bēi gīmtan buttan. Iz Wīchertas teikālins mes waīdimai, kāi mēstan be ciwilizācija ast prēisiks. Wīchertas galwas prāts: besgsnā iz Mēstan be etwartīnsna en Meddjan. Romānas “Nigīws wīlks” erōjs … Skaitātun tālis

Pergrubris

Prūsiskan Nawwan Mettan, pa 16 mettasimtas appuns, pagaūnja si en Pergrubrjas dēinan, s.a. zūrgi sakkjas 23 d. En “Sūdawas lāisku” papeisātan, kāi iz wissans kāimans zmānes senrīnka si en aīnan buttan. Stwen stalāi pīws. Wārskaits-waīdils erlāngja sen rānkan kārtin, pilnan pīwas, be en pagaūsenju madli dēiwan Pergrubrjan Skaitātun tālis

Ērberts Brusts be Rāmawa

1900 m. sakkjas 17 d gimma Ērberts Brusts en Kunnegsgarbu, prūsisks kompōnists. Tenesse buttan stalāi en Pirzdasmu Rasgārdu prei Kunnegsgarbas pillis twānkstan, en deīktu kwei panzdau pastāi zēists Mēstas Zāls. Adder en 1901 m. Ē. Brustas wāraisjai praskīja en Knīpawas sallas Magistras gatwin, en buttan prei subban Prēigaras appin. Skaitātun tālis