Izprestun, swāise, swentan

1

[bilā]

izprestais tēr māgiskai
ka ast swentan en swētu

izprestais tēr māgiskai
ka ast swentan en swētu

////\\\\////\\\\////\\\\////\\\\

as īr ni waīda – iskwendau
as mazzi izprestun

iskwendau as mazzi izprestun
stan billan?

…istwendau bilītan prō blingan bīlin,
be brukkis ast mīlan

majā mīli – ast mīla, nimaltā bilā,
kawīda krēiwai kīrta be krīkstja – as kīrdi

tū, – wāran millan, wītan pra wēlins,
kurtan pra wētrans, – brukka sen wīrdans…

////\\\\

mazzi as dabber dwestun,
tēt dīgi izprestun?

ik asma jāu wāran –
izpresnas preslē ast nitāli

ik adder jāu asma prawāran,
stwi suppja si spānkstjas iz supnans

be waīdawans wīdimai winnai
sen waīsnans be wēlins waīstins [ilgaigēistans]

ka … Skaitātun tālis

Krīkstas na stāgan

Wētra dumja wis spārtais be spārtais
niainunts ni migga en Kūpamans, sunnjai lajja
zigzdā ast jāu erpilninusi wissans staldans
be skūnins, klīnans, grazzjans klētins
be dīgi rūsjans sen warnins, per zēiman ensālintans
kūpas ēit pa kāimans be madli sin en buttans
niainunts adder ni etwerrja wartans
laiwāi pastānja aupēstan en marrjan be wīrai raudāi
garrjas kapurna metēi si jāu pa ebzūrgiskans wārai
aūlai, grawwis be kaūlai
gaīlaui pa spīntismu mēnikan
kāigi lāuksnas
krikstai en rīkljans pastāi endētan
adder enkrāmtintan kitāi prei stāgans
be tebbei ni ast jāu kwei bēgtwei, nikas ni spēt nikwēigi
niainunts ni ēit iz Pilkūpan šan naktin.

R. iz … Skaitātun tālis