Paminisnā ezze Nibūtan

izjaīs tū walnan naktin en laūkan
izjaīs be dirēis tū en Saūlin

walnan izēilai tū, walnan dirīlai tū
ikkai tū dabber supnaūja

ik tēr tū dabber supnaūja
etbuddusi en šismu supnu

izjaīs tū walnan naktin en laūkan
dāncaus tū sen wētran

walnan izēilai tū, walnan tū dāncaulai
ikkai pastippa nagā

ik tēr tū dabber pastippa nagā
ebwīlkusi en wētras dāncjan

(2005 m., Jātawa, prēi Merkijjas appin)

Wārs Kāpeniks

Izprestun, swāise, swentan

1

[bilā]

izprestais tēr māgiskai
ka ast swentan en swētu

izprestais tēr māgiskai
ka ast swentan en swētu

////\\\\////\\\\////\\\\////\\\\

as īr ni waīda – iskwendau
as mazzi izprestun

iskwendau as mazzi izprestun
stan billan?

…istwendau bilītan prō blingan bīlin,
be brukkis ast mīlan

majā mīli – ast mīla, nimaltā bilā,
kawīda krēiwai kīrta be krīkstja – as kīrdi

tū, – wāran millan, wītan pra wēlins,
kurtan pra wētrans, – brukka sen wīrdans…

////\\\\

mazzi as dabber dwestun,
tēt dīgi izprestun?

ik asma jāu wāran –
izpresnas preslē ast nitāli

ik adder jāu asma prawāran,
stwi suppja si spānkstjas iz supnans

be waīdawans wīdimai winnai
sen waīsnans be wēlins waīstins [ilgaigēistans]

ka … Skaitātun tālis