Izprestun, swāise, swentan

1

[bilā]

izprestais tēr māgiskai
ka ast swentan en swētu

izprestais tēr māgiskai
ka ast swentan en swētu

////\\\\////\\\\////\\\\////\\\\

as īr ni waīda – iskwendau
as mazzi izprestun

iskwendau as mazzi izprestun
stan billan?

…istwendau bilītan prō blingan bīlin,
be brukkis ast mīlan

majā mīli – ast mīla, nimaltā bilā,
kawīda krēiwai kīrta be krīkstja – as kīrdi

tū, – wāran millan, wītan pra wēlins,
kurtan pra wētrans, – brukka sen wīrdans…

////\\\\

mazzi as dabber dwestun,
tēt dīgi izprestun?

ik asma jāu wāran –
izpresnas preslē ast nitāli

ik adder jāu asma prawāran,
stwi suppja si spānkstjas iz supnans

be waīdawans wīdimai winnai
sen waīsnans be wēlins waīstins [ilgaigēistans]

ka … Skaitātun tālis