Krīkstas na stāgan

Wētra dumja wis spārtais be spārtais
niainunts ni migga en Kūpamans, sunnjai lajja
zigzdā ast jāu erpilninusi wissans staldans
be skūnins, klīnans, grazzjans klētins
be dīgi rūsjans sen warnins, per zēiman ensālintans
kūpas ēit pa kāimans be madli sin en buttans
niainunts adder ni etwerrja wartans
laiwāi pastānja aupēstan en marrjan be wīrai raudāi
garrjas kapurna metēi si jāu pa ebzūrgiskans wārai
aūlai, grawwis be kaūlai
gaīlaui pa spīntismu mēnikan
kāigi lāuksnas
krikstai en rīkljans pastāi endētan
adder enkrāmtintan kitāi prei stāgans
be tebbei ni ast jāu kwei bēgtwei, nikas ni spēt nikwēigi
niainunts ni ēit iz Pilkūpan šan naktin.

R. iz … Skaitātun tālis