Paminisnā ezze Nibūtan

izjaīs tū walnan naktin en laūkan
izjaīs be dirēis tū en Saūlin

walnan izēilai tū, walnan dirīlai tū
ikkai tū dabber supnaūja

ik tēr tū dabber supnaūja
etbuddusi en šismu supnu

izjaīs tū walnan naktin en laūkan
dāncaus tū sen wētran

walnan izēilai tū, walnan tū dāncaulai
ikkai pastippa nagā

ik tēr tū dabber pastippa nagā
ebwīlkusi en wētras dāncjan

(2005 m., Jātawa, prēi Merkijjas appin)

Wārs Kāpeniks

Sklaitīnsna: Teikā