Rāmans Pillawa: Kriksts na stāgan

Wētra dumja wis spārtais be spārtais
niainunts ni migga en Kāpamans, sunnjai lāt
zigzdā ast jāu erpilninusi wissans staldans
be skūnins, klēnans, grazzjans klētins
be dīgi rūsjans sen warnins, per zēiman ensālintans
kāpas ēit pa kāimans be madli si en buttans
niainunts adder ni etwerrja wartans
laiwāi pastānja aupēstāi en marrjan be wīrai raudāi
garrjas kapurna metēi si jāu pa ebzūrgiskans wārai
aūlai, grawwis be kaūlai
gaīlaui pa spēntismu mēniku
kāigi lāuksnas
krikstai en rīkljans pastāi endētāi
adder enkrāmtintāi kitāi prei stāgans
be tebbei ni ast jāu kwei bēgtwei, nikas ni spēt nikwēigi
niainunts ni ēit iz Pilkāpan šan naktin.

Rāmans Pillawa, 2007

////

Skaitāimai “Krikstan na stāgan” en Kāpamans

Krikstai en Niddas kapurnai

Kursjan kāpan kapurna

Kaūlai en Kursjan kāpamans

Pilkāpas kapurna en 1897 m. be en 1900 m.