Pāustri

Ni ast dēiwis? Budtis**?
As gi supnaūwa niwangināntin si jūrjas gremsenjan.
As grīman supnaūwa – tālin be tusnan…
Tenā kedēi iz stan izprettewiskas raggan.
Iskwendau sta?
Kas tenginna wīdans en nipakīwingiskan māigan?
Enwārgsenjans?
Kōsms? Lauksnā?
Stwen ni ast gulsenis…
Ānkstais… Prusna ni bēi stawīda geltaīna!
Pamērisnas metīwusjas.
Pagaūsenis pastāi endētan en kupsīnu.
En kupsīnu ast swāikstan – geīts.
Sen garrjas serdin, aupūtja si…
Pamīnisnas (iz perejīngiskan) kīnina pettins, perristans sen angzdrjas keūtan.
Ka nika ast ēmperi nika.
Pagaūsenis ast ebwartīntan nika.
Deggais, zemmi!
As ni jāutja ten…
Zentlan, kawīdan as pēda, stāja zarātwei en dāngu.
Zemmi, deggais!
Raggai ast lāides…
Prusna ast lāides…
Seīs aumadlita!
Wissan, ka palīnka ēn ten ast nūse.
Seīs aumadlita!
Seīs aumadlita!

* Stas teksts pastāi tērpautan en gruppis Wejdas albumu “Pāustri” (Dykra) 1995 m., adder mazzi būtwei “dykra” akrātais prūsiskai būlai “paustā zemē”.

 ** Budti – izprettewiskas dēiwi pa T. Narbutan.

Daŗrjus Gerulāits

Sklaitīnsna: Teikā