Wassarinas 16 d. Prūsisks lisks

Pirzdau 9 mettans en 2007 wassarinas 16 d. audāi si prūsisks lisks en Pakalnei (prei Rusnin).

Mēmelis appi

Plaūdan prei Rusnin

Pints en Rusnin: plūjamai…

Pōets prei appin

Jāmai pa laddan

Jāmai pa laddan

Pa laddan

Jāmai sen wilkikan pra plaūdan

Prūsiska konferencija – zmānes iz kursjans

Skaitātun tālis

Prāts

Prūsa. Prūsas tautā “Prussian land”

Awīzis “Prūsas Tāutas Prēigara” pirmā nummeri pastāi drukautā wassarinas mēnsin 1 dēinan stesse 1989. Tenesses gruntintajai bēi Mikkels Klussis, dīgi Ch. Sambōra. Sta bēi pirzdau 19 mettans. Mazīngi gērdautun, kāi emmens “Prūsas Tāutas Prēigara” ast jāu istōrisks. Stan kērdan sta arwiskai bēi “arwi awīzi”, kwāi pastāi drukautā na papīran. Be kaddan teinū skaitāimai stans wārans Awīzis nummerins, mazzimai ebzentlantun, kāi stāi artīkelai dīgi teinū ast spārts aktuālai pēr mans, ikāigi tenēi ast pastippan nawwai. Kēsmai teinū ast jāu sklaitawīdai, adder … Skaitātun tālis