Wassarinas 16 d. Prūsisks lisks

Pirzdau 9 mettans en 2007 wassarinas 16 d. audāi si prūsisks lisks en Pakalnei (prei Rusnin).

Mēmelis appi

Plaūdan prei Rusnin

Pints en Rusnin: plūjamai…

Pōets prei appin

Jāmai pa laddan

Jāmai pa laddan

Pa laddan

Jāmai sen wilkikan pra plaūdan

Prūsiska konferencija – zmānes iz kursjans

Prūsiska konferencija – zmānes iz Pameddin

Tekstai stēisan grēman, pīws, kepinnis : )

Pameddisks wāitils

Zignasnā :: )

Pirzdau jāntjai en pintegan

en pintegan

Plaūdan, wilkiks

Plaūdan

Plaūdan

Tēt wisāi jāt en Rusnin be iz Rusnin

Archeolōgiska nadirisnā

Signatārs peisāi Prūsas niperlānksnas aktan : )

Prūsai en Āustjadwaras swāikstasturmu

Prūsai immusis jāu Āustjadwaras swāikstasturman

iz Āustjadwaras swāikstasturman

iz Āustjadwaras swāikstasturman

Rusni

Šilakarcema

Sklaitīnsna: Nawwiniskai