Pergrubris

Prūsiskan Nawwan Mettan, pa 16 mettasimtas appuns, pagaūnja si en Pergrubrjas dēinan, s.a. zūrgi sakkjas 23 d. En “Sūdawas lāisku” papeisātan, kāi iz wissans kāimans zmānes senrīnka si en aīnan buttan. Stwen stalāi pīws. Wārskaits-waīdils erlāngja sen rānkan kārtin, pilnan pīwas, be en pagaūsenju madli dēiwan Pergrubrjan Skaitātun tālis

Ērberts Brusts be Rāmawa

1900 m. sakkjas 17 d gimma Ērberts Brusts en Kunnegsgarbu, prūsisks kompōnists. Tenesse buttan stalāi en Pirzdasmu Rasgārdu prei Kunnegsgarbas pillis twānkstan, en deīktu kwei panzdau pastāi zēists Mēstas Zāls. Adder en 1901 m. Ē. Brustas wāraisjai praskīja en Knīpawas sallas Magistras gatwin, en buttan prei subban Prēigaras appin. Skaitātun tālis

Elza Bajōri (Šōnfeld)

Prūsiska kunstenikini Elza Bajōri Šōnfeld (miksiskai Elsa Bajohr Schönfeld) gimma en 1908 m. pāljas 28 d. en Kunnegsgarbu. Tenā glaubāi ekspresiōnismas stīlas tautāspawidans. En Kunnegsgarbu tenesses studdija bēi en Rōnas gatwei prei Wābargarbas (Wizingārbas) kīrkin. En 1932 m. Kunnegsgarbas kunsteniks Ōskars Šōnwalds wedduns tennan be panzdau tenā pastāi waistā kāigi Elza Šōnwald.