Ērnsts Wīkerts, prūsisks peisātajs

1887 m. zallawas 18 d. gimma Ērnsts Wīkerts (miksiskai Ernst Wiechert), prūsisks peisātajs be pōets. Tāns gimma en kāimu prei Sēinitan, Galindas Bartas arāiks.

1898 – 1930 m. Wīkerts buwinna en Kunnegsgarbu – ezze 1919 ērgi 1929 m. tāns buwinna en Ūbamans, en Hagenas gatwei 21, panzdau 1929-1930 m. praskīja en Merūnans.

Wīkertas tāws bēi kunnegas medjapekātajs. Per Wīkertan meddjan bēi gīmtan buttan. Iz Wīkertas teikālins mes waīdimai, kāi mēstan be ciwilizācija ast prēisiks. Wīkertas galwas prāts: besgsnā iz Mēstan be etwartīnsna en Meddjan. Romānas “Nigīws wīlks” … Skaitātun tālis