Teikā1

Labban dēinan as kwaitēi stwi wisēimans wippjans:
Wīrdans men‘ waidinnaiti sirzdau zallins līpans. Skaitātun tālis

Ēdwards Līrs: Kattins be Pūki.

Kattins be Pūki izgūbi en jūrjan

En grazzjai zallei āldjai,

Immusis meddu be penningans tūlan,

Wijātans en pēnkjans pundans. Skaitātun tālis

Kattins be Pūki izgūbi en jūrjan En grazzjai zallei āldjai, Immusis meddu be penningans tūlan, Wijātans en pēnkjans pundans.
Spāngs pāustriniks – The blind hermit

Perā Europe Minority Languages „Eurōpas mazzaisjas billas“ en 2020 m. pagaūwa lingwistiskan prōjektan Spāngs pāustriniks „The Blind Hermit“: anōnimiskan pōeman Spāngs pāustriniks pastāi talkautan ēst en wissans Eurōpas mazzaisjans billans. Skaitātun tālis

ROMOWE RIKOITO – Nawamār. 12 klausimų / 12 prasīsenjai

Klausimai: leidykla DANGUS – atsakymai: RR (Niktorius)

 

Ar naują RR albumą „Nawamār“ galime vadinti „Undēina“ tęsiniu? Koks dvasinis turinys sudaro „Nawamār“ konceptą? Tai kelionė į nematomą maginę baltų tikrovę, didžiosios šventovės link…?

RR krypčių / akių ratas – tai Dabartinis vakarų baltų pasaulis, sakralinė / mitologinė erdvė ir jos praktiniai aspektai Dabartyje. Erdvė, kurioje tėra amžina mitologinė Dabartis, neokupuota laiko, istorijos ir politinių konceptų. Tai sapnų teritorija, archetipų pasaulio Prieškambaris.

Bendras sumanymas – nuolatinis transliavimas iš to Prieškambario slėptuvės, iš vakarų baltų dimensijos stebyklos; fiksavimas, kas būtent … Skaitātun tālis

Bilāimai prūsiskai per Gīmtas Billas dēinan

Stan rēizan per Gīmtas Billas dēinan mazīngi kirdītun arwiskai labbans prūsiskans pawīstins.

Kaddan gi ni tēr deznimai mazīngi kirdītun prūsiskan bē ni tēt deznimai mazīngi aupaltun ainuntkawīdans nawwans prōjektans prūsiskai (sklaitewīngi, kaddan mes bilāimai ezze kwalitatīwans pawīstins, kwēi prūsiskan kalsāi grazzu be tikrōmiskai), prawerru butewīngi ebzentlitun stans nawwans muzīkis prōjektans:

Dabber aīns prōjekts iz Kunnegsgarban Kellan sen dēinan Prūsa gimtā

Be dīgi āumeningi per Gīmtas Billas dēinan bēi enpeisātan H.G. Pōdēljas wērsan Labban dēinan. Wērsan skaitāi Astars Stakamesseris.