Wijōlikas gārbs: giwē na kapurnan

Wijōlikas gārbs: kāigi sta bēi ānkstais – pāustan meddjan be kapurna kaptā en sowētiskans kērdans.

Pastippan zēiman na wāran Wijōlikas garban (na kawīdan tēnti aūga meddjan) en Kunnegsgarbu kliptinai ēit ainuntkawīdai kapsenjai be kitāi delāi. Stwen dēlai brendī tekniki. Be nika ni bēi waīstan ka audāst si. Tēr niwārai pagaūwa si karwaūkai en awīzimans – ikāigi ainunts nilegālai kāupuns meddjan stwen en Kunnegsgarbas cēntru be kwaitēi āupausintun meddjan be zēistun elītiskans buttans.

Karwaūku erlāngus, pastāi waistā naujā informācija ikāigi meddjan ni wīrst āupausinus, adder tēr … Skaitātun tālis