Prūsas Etāri

Šandēinan jāu eraīns turri mazīngiskan ni tēr pagalbtwei numans — ka nika segītun, adder dīgi paplattintun prūsiskans zentlans en nūse swētu — enwaidīntun, kāi prūsiska kultūri gīwa be prūsai bēi be ast stwi

Tēt mes turrimai dwāi prūsiskans nurwikans: nurtwika “Prūsa” — glāubas grunts ast unikāls be ainunts prūsisks izwiddausenis, datītan 13-14 mm. Sta ast niwaīsts delīks stēisan rūkan, tikīntan iz linnan. “Pāustri” — auīmsenjas grunts ast delli warāi auīmsenjai iz Kāpans: zukenīkas buttan pastāi auīmtan ezze 1899 en Perwalkai. Prūsiskan nōpeisan “En saddu — pāustri, kwēi ast sads en pāustrei”. … Skaitātun tālis