Prūsas Etāri

Šandēinan jāu eraīns turri mazīngiskan ni tēr pagalbtwei numans — ka nika segītun, adder dīgi paplattintun prūsiskans zentlans en nūse swētu — enwaidīntun, kāi prūsiska kultūri gīwa be prūsai bēi be ast stwi

prusaForHimTēt mes turrimai dwāi prūsiskans nurwikans: nurtwika “Prūsa” — glāubas grunts ast unikāls be ainunts prūsisks izwiddausenis, datītan 13-14 mm. Sta ast niwaīsts delīks stēisan rūkan, tikīntan iz linnan. “Pāustri” — auīmsenjas grunts ast delli warāi auīmsenjai iz Kāpans: zukenīkas buttan pastāi auīmtan ezze 1899 en Perwalkai. Prūsiskan nōpeisan “En saddu — pāustri, kwēi ast sads en pāustrei”.  Nurtwikas ast wīramans be genāmans.

Nūse prōjekts Etāri ast dabber aīns zāngan ergaūtun prūsiskans zentlans en stan deīktan, kwēi enēi turri būtwei — en nūsan swētan. Ikkai warāi zentlāi ni ast izmīrstan be perrēpja mans wiskwēi, mes mērimai, kāi teinū — ast tikkars kēsms paprestun ka wīrst gēidus na mans, ka mes turrimai teinū. Sta zentli, kāi teinū ast kēsms endgtun swāikstasturman per stan, kāi wis dabber ni turri nūse swāikstan.

Etāri ni ast kōmerciska ōrganizacija. Mes ni laukijjimai nikawīdan tērpan sebbei, wisāi peningāi astpaustriForHim tēr kāi paplattintun prūsiskan prātin, billan be kultūrin