Ērnsts Mōlenauweris, Tapjawas ekspresiōnists

Ērnsts Mōlenauweris

En 1892 m. daggjas 27 d. gimma Ērnsts Mōlenauweris (miksiskai Ernst Mollenhauer) en Tapjawai, kunsteniks ekspresiōnists.

1913 – 1914 be 1918 – 1922 m. studīwuns en Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai. Pirzdau karjaūsnan prei R. Pfēiferan, pa karjaūsnan prei A. Degneran.

Zūrgi 1913 m. Mōlenauweris perjāt en Niddan pirman rēizan.

En 1919 m. buwinna prei Ērmanan Blōdin.

En 1920 m. Mōlenauweris pattina Ē. Blōdis dukterin – Ēdwigan Blōdin.

En 1922-1923 m. buwinna en Amērikai.

En 1923 m iz enwārgusin Ērmanan Blōdin imma westun krūgan be nadirītun kīrsa Niddas kunstas kolōnijan. Be pagruntina Ērmanas Blōdis stipēndijan – aīns iz akadēmijas studēntin mazēi buwīntwei en Blōdis krūgu pastippan daggan.

En 1939 m. Mōlenauwerjas teikā pastāi pazinatā kāigi “izgīmtiniska”.

En 1945 m. wisāi Mōlenauwerjas delāi pastāi naikintāi. Pa karjaūsnan buwinna en Zjultas sallai, kawīda tenesmu bēi spārts paligī Kursjan Kāpamans.

 

Ezze 32:00 bilāi Māja Mōlenauweri
Gailā saulī kīrsa jūrjan
Āldjas na krāntan
Saūli kīrsa kāpans
Laiwāi prei krāntan
Bētan preo jūrjan
Butāi en Niddai
Kursiskai laiwāi en āustju
Kursiskai laiwāi en āustju
Pa pintin