Artūrs Degners, kunsteniks

Artūrs Degners

En 1888 m. pāljas 2 d. gimma Artūrs Degners (miksiskai Arthur Degner) en Gumbinnei, kunsteniks, skulptōrs. Ēmperi sen L. Kōrintan tāns bēi aīns iz waīstans kunstenikans, praēntins ezze welasmu impresiōnismu prei realisman.

En malnīkistai tāns buwinna en Tilzei.

En 1906 – 1909 m. tāns studīwuns si en Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai.

Zūrgi 1913 – 1914 m. Degners be P. Damšāits glaubāwusis en Sembas Līkutan Kursjan kāimu.

En 1920 – 1925 m. tāns bēi makinnewis en Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai.

Tenesse bildjāi bēi spārts waistāi en 1919-1929 mettans.

Swāikstasturms
Bētai en Kāpamans
Mergā be wārmi figūri
Amazonini na zirgan
Ragīngis
Pa wakkaran
En Kāpamans
Prei krāntan
Buttan
Prei azzaran
Garjāi
Prūsiska tautāspawida, 1938 m.
Zeimā en Prūsai, 1925 m.