Rīkards Pfēifers, akadēmijas profesōrs

R. Pfēifers, 1924 m.

En 1878 m. daggjas 26 d. gimma Rīkards Pfēifers (miksiskai Richard Pfeiffer) en Breslawai.

En 1910 – 1932 m. dēlawuns en Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai.

Ezze 1910 mettu jāja en Niddan sen studēntins.

Daggas bētan prei appin en Prūsai, 1910 m.
Sētajs, 1913 m.
Buttas ilgisnā