Prīts Kudniks, prūsisks pōets

Prīts Kudniks zūrgi 1925 m.

1888 m. sēmenjas 17 d. gimma Prīts Kundniks (miksiskai Fritz Kudnig) en Kunnegsgarbu. Wēlais buwinnuns dīgi en Wārmei, en Mēmelei. En Kunnegsgarbu tāns dēlawuns kāigi līgintajs ērgi 1925 mettan. En 1920 m. tāns wedduns gennan (Mārgareti Kudnikini), kawīda dīgi peisāwusi wērsans.

Laiskāi:

1922: Pra stēnsnans be swāikstan

1925: Kursjan Kāpan grēma

1935: Tūsimtan azzaran tautā

1938: Stebbulan prei jūrjan.

Ērberts Brusts bēi peisāwuns muzīkin prei P. Kudnikas wērsans iz Stebbulan prei jūrjan. Be tēt sta bēi pēnkjas grēmas ezze Kursjan Kāpans. Sta ast aīns wērss iz Stebbulan prei jūrjan:

.

Etwartināntjai si laiwāi en naktin

.

Pjāusis smīrda sen pannu be sakkans karīgai.

Marri prei krāntan lānza ēst tintis kirsnā,

Sirabliskai erswāikstintā en akkis mirkinsnans

Lāuksnan swāikstu krūjantjai pra uppjans.

.

Sen timras bētas wētran taūwina si stwi

Laīwan burris ikāigi kaūkaran skreīljai,

Supnas pippeljan skreīljai iz kōsman,

Stawīdai nōseiliskai, ēst tū ni kīrdi dins.

.

Gaīlawingi spāina prei krāntan blandāi.

Laīwan kīlai gurga, ratīnzjai kalsāi.

Figūris tusnai izēit iz laīwans

Be ēit pa zigzdan kāigi naseīljai.

Prīts Kudniks. Stebbulan prei jūrjan.

P. Kudniks