Wilhelms Dumpis, skulptōrs

En 1905 m. daggjas 5 d. gimma Wilhelms Dumpis (miksiskai Wilhelm Dumpis) en Nibran kāimu prei Mēmelin.

En Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai studīwuns si prei S. Kāuwerjan.

Skulptūris: skulptōrs Stanislaws Kāuweris. kunsteniki Elīzabeta Wolff-Cimmermana
Kunnegsgarbas auktimmiskas rāds