Sīmōns Dāks

Sīmōns Dāks, 1619 m.

1605 m. līpas 29 d. gimma Sīmōns Dāks (miksiskai Simon Dach) en Mēmelei, prūsisks pōets. S. Dākas tāws (dīgi Sīmōns) bēi Mēmelis līgas talki, bilīwuns miksiskai, leītawiskai, kursiskai be pōliskai. Sīmōnas brāti Jōns dēlawuns dīgi per Mēmelas līgas leītawiskas billas talkin.

1619 m. S. Dāks praskīja en Kunnegsgarban.

1626–1630 m. studīwuns filozōfijan be teolōgijan en Kunnegsgarbas uniwersitātei.

1636 m. S. Dāks bēi peisāwuns Tārawas Annikis tekstan.

1639 m. S. Dāks pastāi per Kunnegsgarbas uniwersitātis profesōran. Pagaūwuns dejātun antīkan literatūrin be pōetikan.

1641 m. S. Dāks wedduns gennan Regīnan Pōlin (Regina Pohl).

1656 m. S. Dāks pastāi per Kunnegsgarbas uniwersitātis rektōran.

Sīmonas Dākas gatwi en Mēmelei teinū wīrta en Sīmonas Dāukantas gatwin. Šāi dwāi emnes ast paligwāi! Sīmons Dāukants ast 19 mettasimtas leītawisks istōriniks.

Sīmōnas Dākas gatwi en Mēmelei

S. Dākas (S. Dāukantas) gatwi en Mēmelei teinū:

////

Sīmōnas Dākas gatwi en Kunnegsgarbu, 1932 m.

S. Dākas gatwi en Kunnegsgarbu teinū:

////

Tārawas Anniki ast S. Dākas wērsas erōjini.

En 1936 m. S. Dākas ginni preddikeris Jōns Particcijus wedduns Tārawas preddikerjas dukterin Annikin Neānderin. En salūbas dēinan S. Dāks dajāwuns Jōnu be Annikei swāise tekstan-grēman:

Tārawas Anniki - mennei milā
Tenā – māise gīwata, labban, algā
 
Tārawas Anniki sēran prei mēn
Wartinna en mīlu be gulsenju stwen
 
Tārawas Anniki, mānta majā
Tū māise dūsi, majs kērmens, kraujā

En 1912 m. en Mēmelei bēi statīnusis pamīntlan Annikei be S. Dāku – Annikis stātuwan. En 2019 m. swentinnusis Annikis 400 mettan jubilējan be en Tārawas kāimu tikinnusis Annikis bareljeffan.

Interessanti, kāi Tārawas Anniki Neānderi bēi peisātajas Hōfmanas prō-pro-anni.

Tārawas Anniki en Mēmelei, fontāni be pamīntlan pastāi zēistan en 1912 m.

Sī Annikas be S. Dākas fontāni šandēinan perwaidinna spārts palīgjai:

////

Tārawas Anniki en Mēmelei

Gerda Šywek, Annikis stātuwas mōdelini, 1911 m.

Tārawas Anniki en Mēmelei


Tārawas Anniki en Mēmelei

Tārawas Anniki en Tārawu, 2019 m.

Tārawas kīrki