Samuēls Līnde, aīns iz prūsistikas pagaūwenikans

1771 m. sakkjas 11 d. gimma Samuēls Līnde en Tarūnju. Tāns tikīnuns debīkan pōliskas billas wirdeīnan. Tēt dīgi peisāwuns ezze L. Rēzan be K. Dōnelaitjan. Adder per prūsans tāns ast swarewīngis beggi tāns bēi aīns iz pirmans, kas pagaūwuns zināniskan prūsistikan. En 1821 m. Jōans Sewerīns Vaters perlazīnuns swāise dēlan “Bilā stēisan wāran prūsan

https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV001707830

sen prūsiskans katekismans, grammatikin be wirdeīnan be pertenginnuns stan lāiskan Samuēlu Līndei. Be 1822 m. S. Līnde jāu perlazīnuns pōliskai swāise dēlan “Ezze billan stēisan wāran prūsan”, en kawīdsmu tāns analizijja Jōanas Sewerīnas Vateras dēlan, sen etimolōgijas be komparatīwistikis elemēntans.

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/16513/edition/26439/content

Mazīngi gērdautun, kāi zināniska prūsistika gimma en 1821 m., 24 mettans ānkstais nikāi G. Nesselmanas 1845 mettas dēlan ezze prūsiskan billan!

Samuēls Līnde. Ezze billan stēisan wāran prūsan, 1822 m.

Jōans Sewerīns Vaters. Bilā stēisan wāran prūsan. 1821 m.

J.S. Vateras werban “būtwei”, 1821 m.

Tēntiskan werban “būtwei”:

as asma                 mes asmai

tū assei                   jūs astei

tāns ast                   tenēi ast

.

J.S. Vateras “druwītwei”, “segītun”, 1821 m.: druwēi, segēi

J.S. Vateras pronomenjāi :
as-māise-mennei-men
mes-nūmans-mans
tū-twāise-tebbei-ten
tāns-tenēisan!-tenesmu-tennan
tenēi-tenēisan-tenēimans-tennans

J.S.Vateras prūsisks wirdeīns, 1821 m.

J.S. Vateras prūsiskas katekismas pagaūsenis, 1821 m.