Klēra Rāda-Tīseni

Zukenīkas buttan prei Galdapis azzaran


En 1894 m. sallwas 12 d. gimma Klēra Tīseni (miksiskai Claere Rohde-Thiessen) en Gērdawai, kunsteniki.

Studīwusi en Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai.

En 1921 m. lapkrūtjas 23 d. Klēra Tīseni pastāi paminitā pra Āgnesin Mīgelin pirman rēizan en Prūsas awīzis artīkelu ezze Kalēndan jārmarkas izsadīnsnan en Kunnegsgarbas Kunnegan gatwei.

Pa pattiniskan tenā pastāi per Klēran Rādan-Tīsenin be praskīja en Kasseljan. Be wisāi tenesses bildjāi zuwwa en pannu pra Kasseljas bombardīsnan. Klēra etteikāwusi dins panzdau iz minīsnan.

Jūrjas kāuka prei Nawakursjans


Dēlas pāuzi