Āgnesi Mīgeli, Kunnegsgarbas pōetesi

 ***
Ka ast Deiwūtiskan per dēiwans?
Be pēr mans, zmānins, ka sta ast?
Widātun swāise gīmtan zemmin
Tēt tāli kelli akkis dāst!
 
Kirdītun “kaīls!” be gīmtan billan -
Tēt grēma spārts warā kalsāi,
Be ēitwei stwen pa pintin mīlan
Kwei brātres - sēstras ast wisāi!
Āgnesi Mīgeli. “Ka ast deiwūtiskan?”
Āgnesi Mīgeli, Kunnegsgarbs 1902 m.

1879 m. pāljas 9 d. gimma Āgnesi Mīgeli en Kunnegsgarbas Knīpawu. Tenā turēi prūsiskans saknins iz tāwas pāusan. Kāigi pōetesi tenā pastāi waistā en 1907 m. sen swāise lāiskan “Balādis be grēmas”. Tenesses galwas temāi ast Prūsas legēndas, folklōri, istōrija, dabba.

Ainā iz labbai waīstans balādins ast “Niddas gennas” ezze māran en Kursjan kāpamans.

En malnīkistai tenā buwinnusi en Knīpawu, adder panzdau en Ūbamans – en Raggas gatwei prei waīstan Karlsruh krūgan. Interessanti, kāi tenā nikaddan ni turēi sēimjan, be niainunts ni peisāi ezze tenesses sēisnans sen wīrans.

Āgnes Mīgeli, brōnzis skulptūri en Bad Nēndorfu

“En šismu buttu ērgi 1945 m. buwinnusi peisātaja Āgnesi Mīgeli”, Kunnegsgarbs, Raggas gatwi
Prei Āgnesis Mīgelis buttan en Kunnegsgarbu
Āgnesi Mīgeli. Prūsisks taweīns. Gērbsenjai, balādis, wērsai.
Āgnesi Mīgeli. Māise gintarāina tautā be māise mēstan.
Āgnesi Mīgeli. Balādis be grēmas.
Āgnesi Mīgeli. Gērbas iz wāran Prūsan.