Jūlijs Šmiškis, Kunnegsgarbas kunsteniks.

1890 m. sillinas 20 d. gimma Jūlijs Šmiškis (miksiskai – Julius Schmischke) en Rusītjamans, en Kursjan Kāpamans. Studijja en Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai.

1919 m. tāns pintegaūwa pa Kursjan Kāpans ēmperi sen Prītan Kudnikan be E. Bīšofan.

Buwinna kāigi pawīrps kunsteniks, adder ni turēi penningans be en 1923 m. aujāja en Brazīlijan prei ginnins. Be stwen tāns pastāi pazināts ikāigi kunsteniks. En en 1937 m. tāns perjāja etwārtai en Prūsan be buwinna en Kunnegsgarbu.

1940 m. pastāi pazināts be labbai waīsts pra tenesse izsadīnsnan en Kunnegsgarbas Wrangeljas turmu.

1945 m. tāns zuwwa gināntjai Kunnegsgarban.

Wāiklis sen undasmelōnin, Brazīlija, 1932 m.


Māldas gennas pōrtretan, 1942 m