Artūrs Kūnaws, kunsteniks

Kursjan Kāpas

En 1891 m. wassarinas 27 d. gimma Artūrs Kūnaws (miksiskai Arthur Kuhnau) en Tarūnju (Kulmas tautā), kunsteniks.

En 1896 – 1945 m. tāns buwinna en Kunnegsgarbu.

En 1909 – 1912 m. studīwuns si en Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai.

En 1912 – 1914 m. tāns makinna si prei L. Kōrintan en Berlīnu.

En 1919 – 1921 m. makinna si prei A. Degneran en Kunnegsgarbu.

Ezze 1919 mettu tāns pagaūwa jātwei en Niddas kunstas kolōnijan.

Bētan prei jūrjan
Gārbs
Zēimas saūli
Āugarbis