Ānsis Lāska, kunsteniks

Ānsis Lāska

En 1900 m. pāljas 4 d. gimma Ānsis Lāska (Lāskawskis) (miksiskai Hans Lasko (Laskowski)) en Nadrāuwai: Trākis (9 km ērgi Instrāpilin), kunsteniks. Tenesse tāws bēi medjapekātajs.

En malnīkistai makinna si en Instrāpilis skūlei.

En 1920 – 1925 m. studīwuns si en Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai.

En 1925 – 1931 m. studīwuns si prei A. Degneran en Berlīnu.

En 1932 – 1944 m. tāns buwinna en Instrāpilei.

Ērgi 1944 m. jāja en Niddas kunstas kolōnijan.

Zukenīkan gennas, 1930 m.
Gennas prei krāntan.
Irtājai en appei.
Kwēitjan perdātaja.
Tiltan.
En gatwei