Nawwa plattiki stesses Romowe Rikoito jāu perlazīnta

Romowe Rikoito - Undeina, platikiŠandēinan leītawiska perlazīntwi Dangus pawakēi, kāi naws albums stesse prūsiskas gruppis Romowe Rikoito jāu ast gattawan be perlazīntan.

Naws albums turri pabilīnsnan Undēina: Lanktā lānkina lunki līnku Aīstas Austjas. Subs albums anzrai sejja sen baltiskan be prūsiskan mitolōgijan:  Undēina ast  pints: māgisks, swēnts, krēiws. Na subban enrissenjan stesses plattikis ast dēiws Kaūks. Dīgi na plattikin mazīngi aupaltun pawīstins iz baltiskan be prūsiskan mitolōgijan, ppw. prūsiskai deiwāi, zentlāi, simbōljai, kliptinai nōpeisai sen prūsiskans litterans be tūlan kitawīdai. Klausīntjai “Undēinan” mes izpilninimai māgiskan pintegan pa tēntiskan wakkarai-baltiskan swētan. Pra stan pintegan pastānja enlaukītan kawīdai iz baltiskans mitolōgiskans aspektans ast dabber giwāi teinū en nūsmu tēntiskasmu swētu be kāigi tenēi dēlai en reālai gīwatai. Stēisan tekstan grunts ast simbōliska meddjaga iz reālans pintegans en swentans deīktans (2001-2011 m.), dīgi enpeisāsenjai stēisan supnan be fiksisnā stēisan gaūtan zentlan en stan kērdasetrapan. Albumas prāts ast mitolōgiskan Tēntiskan: tēntiska plattibi sirzdau reālans swentans deīktans be supnans, sen tenesses kliptans, mīntins, arāikans be wārtans. Be stāi māgiska pintega ast dēiwas Kaūkas be dēiwis Kurkas perōniska teikasnā – wīzija pertengintā pintegaūniku; rindā stēisan mīntin, pra kawīdans pintegaūniks turri praēitwei na pintin prei ukawāraisjans baltiskans kliptans be gaūtun klaūtalan.

 

En albumu ast prūsiskas, ēngliskas be leītawiskas grēmas, tenēisan tekstai ast en bukletu, stwen gi ast tenēisan talkausnā en ēngliskan.

Grēman listi:

01. Bewangiskas pintegas pagaūsenis
02. Rantawa
03. Swentagrēiwa
04. Kunnegsgarbs
05. Twānksta town
06. Āustrawīdja
07. Merūnas dwars
08. Merūnas meddjan
09. Skaītan
10. Dēinawas deināina
11. Undēinas dajā
12. Bewangiskas pintegas wangā

Plattikin mazīngi aupaltun be kāuptun en Dangus.net.

Dīgi Romowe Rikoito turri swāise pāusan, palikītan stesmu albumu: http://romowe.twanksta.org

Romowe Rikoito - Undeina, platikiRomowe Rikoito - Undeina, platiki