Prūsiskan bālgnan

Pragūbi jāu 6 metāi pa prūsiskas sirabliskas bālgnas auplsenjas, be Wassarinas 27 d. en Kunnegsgarbas muzēju stan bālgan pastāi prezintātan jaukummans zmānimans.

Tikrōmiskai būlai gērdautun, kāi sta ni ast subban bālgnan, adder wīngas kalsnā.

Wīngs pastāi aupaltan en 2008m. pra K. Skworcōwan, en Stantawai. Prawerru gērdautun, kāi stawīds aupalsenis ast spārts wertīngin: dabber nika palīgu ni bēi aupaltan.

Prūsiskas bālgnas wīngs sen ōrnamentan

Prūsiskas bālgnas wīngs sen ōrnamentan

Kalsnā sen ōrnamentans ast en skandināwisku stīlu, na tennan mazīngi widātun figūrins stēisan zwērin (kurws anga zirgs be pipellis), zmānin be geōmetriskan zentlan.

Subs K. Skworcōws mēri, kāi sta ast swētas preistatisnā: kurwai anga zirgāi ast wīrsawan swētan, en sirdu — karjaūsnikai be panzdau jāu ast pipelljai, mazīngi antis — zemmawan swētan. Subs archeōlogs spārts maisāi skandināwiskan mitolōgijan en prūsiskan kultūrin, kaddan bilāi ezze stan “artefaktan”, adder stawīda wīngai mazīngi aupaltun en Skandināwijai dīgi.

Teinū mazīngi tēr eīsku gērdautun, kāi stawīdan bālgnan turīwuns zmānewingis prūss (anga kāigi bilāi enlaukītajs aīsts), dīgi en kapu pastāi aupaltan dwāi zirgāi. Bilāi di, kāi kaps pastāi izgrābtan en nawwasmu kēsmu.