Jurgis Gerullis, baltists

1888 m. daggjas 13 d gimma Jurgis Gerullis (miksiskai Georg Gerullis) en Jōgaudamans, Tilzis māteri, prei Pagēgjans.

1912 m. engaūwuns Kunnegsgarbas uniwersitātis filozōfijas doktōras grādan (tenesse makinnewis bēi A. Beccenbergeris).

1922 – 1933 m. Lēipcigas universitātis profesōrs.

1931–1933 m. tāns weddi dialektolōgijas kursans en Kaūnas uniwersitātei.

1934 – 1937 m. Kunnegsgarbas uniwersitātis profesōrs be rektōrs.

Gerulljas galwas dēlan ast: Waraprūsiskai deīktas emnjai (Die altpreussischen Ortsnamen), 1922 m.

http://donelaitis.vdu.lt/prussian/Gerullis-APON.pdf