Gaudītjai: Archeolōgai aupallusis trins VI – I mettasimtas pirzdau nūsan ēras wāisins

Archeolōgs Ēdwins Zalcmans aupalluns en Gaudītjan parku (kits emmens – Teodōras Krōnes parks), kawīds ast teinū Kunnegsgarbas delīks, trins aīstiskans wāisins. “Stan deīktan ast unikālan, kittan stawīdan en Kunnegsgarbu ni turrimai. Teinū turēimai tēr līkutans archeolōgiskans nadirīsnans be aupallusis trins wāisins en parkas centru”, – gērdaui Ē. Zalcmans.

Pirzdau karjaūsnan archeolōgai aupallusis stwen mezolītas wāisin.

Ē. Zalcmans eīskina, kāi en wārans kērdans stwen tekka appi be bēi spārts brewīngi organizītun stwen wāisins.  Tēt dīgi Gaudītjai ast ēst prei subban wāran Prēigaras appis waggan, kawīda teinū iznīkusi.

Archeolōgs nadāi zēistun stwen istōriskai archeolōgan parkan sen rekonstruītans wāran kērdan buttans.

Subs Gaudītjan kāims tikka en Ōrdenas dōkumentamans en 1287 mettu. En XIV mettasimtu kāimas emmens kitawīdinuns si, be pastāi Judītjai. Zūrgi 1294 mettan stwen zēidusis aīnan iz ukawāraisins Sembas kīrkins, ka waidinna, kāi en stesmu deīktu bēi swarewīngjan prūsiskan ālkan.