Arwids Zēids, kunsteniks

Arwids Zēids, subbapōrtretan

En 1874 m. wassarinas 23 d. gimma Arwids Zēids (miksiskai Arwed Seitz) en Kunnegsgarbu, kunsteniks. Arwids Zēids pertikka ezze wāran prūsiskan sēimjan. Be tāns glaubāi pōrtretans stēisan waīstan be lāiman kunnegsgarbīnan be auktimmiskan.

Tāns makinna si en Kunnegsgarbas Warāmestas gimnāziju.

En 1892-1898 m. studīwuns en Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai.

Ezze 1920 mettu jāja en Niddas kunstas kolōnijan.

En 1933 m. līpas 29 d. aulaūwa en Kunnegsgarbu.

Kursiskai zukenīkai, 1923 m.
Kursiskai zukenīkai
Malnīks sen zirgīkan
I. Kāntas pōrtretan prei Kāntas 200 mettan jubilējan