Archeolōgiskai aupalsenjai iz Deināgalindan pastāi perlaīstan en Panewezjas mūzejan

Panewesjan (Panevėžio) mūzejs priedēi archolōgiskans aupalsenjans be istōriskans ekspōnatans iz Deināgalindan (teinū sta ast Maskōwas skrits) prēi swāise archolōgiskan kōlekcijan.

En Juknawai dīgi mazīngi aupaltun āngins ūnzai lāngstas

En Juknawai dīgi mazīngi aupaltun āngins ūnzai lāngstas

En subbai Deināgalindai ānkstais buwīna wakkarabaltai, panzdau tenēi bēi asimilītan pra slāwans. Stesse paggan stas regiōns, prei appin Prōtawan, be subs Maskōwas regiōns (skrīts) turri baltiskans emnins stēisan mēstan anga appin, dīgi īr teinū en dialektamans mazīngi aupaltun baltiskans wīrdans.

L. Vasilevičius, dēlantei en Maskōwai, Kalugai be tenēisan skritimmans mazēi senrīnktun nidebīkan kōlekcijan stēisan ekspōnatan: fōsilijai, pawīstis iz brōnzin, neōlito kerāmikas fragmēntai be dabber.

Pa tenesse wīrdan, tāns pagaūwa interessitun si pa skaitāsenjan baltiskan Toporōwan, kawīds ains iz pīrmans pagaūwa peisātun ezze baltan en Maskōwas skrittei, dīgi tāns ast autōrs stesse Prūsiskas wirdeīnas, autōrs stēisan tūlan artīkelan ezze baltiskan mitolōgijan.

Tāns dīgi bilāi ezze kāiman Kurša, kawīdan pastāi bilītan pra “nikrikstītan kursjan” anga “kursi galwiska”.