Kēti Kōlwica, grāfikeri, skulptōrini

Suba-pōrtretan, 1923 m.
Kēti Kōlwica, 1872 m.
Kēti Kōlwica, 1906 m.
Kēti Kōlwica, 1935 m.

En 1867 m. līpas 8 d. gimma Kēti Kōlwica (miksiskai Käthe Kollwitz) en Kunnegsgarbu. Ekspresiōnismas grāfikeri, skulptōrini.

Kēti gimma be buwinna ērgi 9 mettans en Waīdenas dambju (Lamsas salā) zūrgi 1-2 (wēlais – 14) buttans. Teinū stwen ast Kēizerjas tiltan.

Waīdenas dambis, Lamsā, Kēizerjas tiltan. En Kētis kērdan tiltan dabber ni bēi. Auīmsenis, 1925 m.

Zūrgi 1876 m. Kētis seimī praskīja en Kunnegas gatwin.

1881 m. Kēti pagaūwa makīntun si glaubātun prei Gustawan Naujōkan.

1886 m. pagaūwa studītwei en Berlīnu.

1887-1888 m. studīja etkūmps en Kunnegsgarbu prei Emīljan Nāidjan.

1891 m. pattinusi si be praskīja en Berlīnan.

Karjaūsnai ni, 1924 m.
Māteres, 1922 m.
Zmānes, 1922 m.
Zmānes, 1922 m.
Sōlidaritāti, 1932 m.
Buccis
Māti, malnīks be gals
Artajs be genā
Bijā, 1914 m.
Dēliniki, 1910 m.
Gallas waks
Suba-pōrtretan, 1934 m.